Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo

Hľadáte skúseného a spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže udržať účtovníctvo a dane v dokonalom poriadku? Je vaším cieľom priebežný prehľad o finančných ukazovateľoch, kontrola nad ekonomickými výsledkami firmy, garantovaná odbornosť? Porozprávajme sa o možnej spolupráci. Viac než 20-ročné skúsenosti v ekonomickej sfére, neustále vzdelávanie a sledovanie legislatívnych zmien ako aj licencia audítor a osvedčenie daňový poradca sú dobrým základom pre zodpovedné a konštruktívne riešenie vašich potrieb.

V praxi sa špecializujem predovšetkým na audit, účtovníctvo a daňové poradenstvo pre obchodné a výrobné spoločnosti, oblasť obchodovania s cennými papiermi a sféru nadácií a neziskových organizácií. Spolupracujem s expertmi, ako sú právnici, súdni znalci, či tlmočníci. Svojim klientom pomáham predchádzať nedostatkom a nachádzať nie chyby, ale optimálne riešenia. Individuálny prístup, otvorenú komunikáciu a dodržiavanie etického kódexu audítorov považujem za samozrejmosť.

Licencia: Audítor - vydaná Slovenskou komorou audítorov č. 750

Osvedčenie: Daňový poradca - vydané Slovenskou komorou daňových poradcov č.443/96

© 2007 Ing. Anna Bachratá. Všetky práva vyhradené. Web design & Internet Marketing : Wisible