Ako skúsený daňový poradca vám pomôžem nájsť optimálne riešenie základu dane pre všetky druhy daní. Bezchybné vedenie účtovníctva a správne aplikované daňové predpisy vám umožnia dodržať zákon a pritom neplatiť viac, ako je potrebné.

V oblasti daní poskytujem:

 • komplexné poradenstvo v oblasti dane z príjmov

 • komplexné poradenstvo v oblasti DPH

 • vypracovanie daňových priznaní

 • zastupovanie klienta počas daňovej kontroly alebo v konaní so správcami daní

 • navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti v rámci jednotlivých druhov daní

 • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta

 • poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou

 • daňové poradenstvo v procese zlučovania, rozdeľovania a likvidácie spoločností

Daňové poradenstvo

Myslíte si, že daňového poradcu potrebujete iba po skončení kalendárneho roka? Omyl. Pravidelná kontrola účtovných dokladov z hľadiska daňových príjmov a výdavkov, včasná a správna aplikácia novelizovaných ustanovení daňových zákonov vám prinesú pokoj na duši, zvýšia sebavedomie v podnikaní a ušetria značné finančné prostriedky.

Objednajte si už teraz priebežné daňové poradenstvo spočívajúce na mesačnej báze kontroly vášho účtovníctva a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov a účtovnej závierky zvládnete bez zbytočného stresu.

Späť

 • Pri správnom audite a daňovom poradenstve môžete ušetrit tisíce eur.

 • Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s účtovníctvom a auditom vám viem poskytnúť kvalitnejšie daňové poradenstvo.

 • Komunikujem v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku.