Vážim si každú dlhodobú spoluprácu. Odborná spôsobilosť a pripravenosť, profesionálny individuálny prístup, vysoká miera zodpovednosti a lojalita ku klientom sú pre mňa samozrejmosťou.

  • INDEX NOSLUŠ
  • INTER CARS
  • IN Services
  • UniConsulting SK
  • SmiS

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Silvia Kollerová
Spoločnosť INDEX NOSLUŠ s.r.o. a spoločnosť IN Services s.r.o. dlhoročne využíva služby audítorky a daňového poradcu Ing. Anny Bachratej. S poskytovanými službami je naša spoločnosť spokojná či už v rámci pravidelných vykonávaných auditov účtovníctva alebo poradenstve v oblastí daní. Svojim konštruktívnym a profesionálnym prístupom prispieva k rozvíjaniu a zdravému fungovaniu našej spoločnosti.

UniConsulting SK

Pri spolupráci s Ing. Annou Bachratou vieme, že vždy môžeme očakávať 100 percentnú kvalitu a dochvíľnosť. Dodržiavanie termínov a lojalita sú pri poskytovaní služieb, akými sú audit a daňové poradenstvo, nesmierne dôležité. Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a spoľahlivosť!