Prečo spolupracovať so mnou?

Vedeli ste, že?

Povedali o nás

Index Nosluš

Silvia Kollerová, Index Nosluš
Spoločnosť INDEX NOSLUŠ s.r.o. a spoločnosť IN Services s.r.o. dlhoročne využívajú služby audítorky a daňového poradcu Ing. Anny Bachratej. S poskytovanými službami sme spokojní či už v rámci pravidelných vykonávaných auditov účtovníctva alebo poradenstve v oblastí daní. Svojím konštruktívnym a profesionálnym prístupom prispieva k rozvíjaniu a zdravému fungovaniu našej spoločnosti.

Viac referencií