Externé vedenie účtovníctva

Zabezpečím komplexné vedenie účtovníctva na mesačnej báze na programovom vybavení spoločnosti Softip, vrátane vedenia evidencie dane z pridanej hodnoty. Vašou povinnosťou bude vystavovať a evidovať účtovné doklady a o ostatné sa už postarám. Od odovzdania dokladov až po odovzdanie elektronických a písomných výstupov z mesačného spracovania účtovníctva neuplynie viac ako desať dní. Počas spracovania účtovníctva vám poskytnem nevyhnutné odborné poradenstvo k aktuálnym účtovným prípadom, upozorním vás na zmeny v legislatíve.

Externé vedenie miezd a personalistika

 • Zamestnávate malý počet zamestnancov a potrebujete viesť ich personalistiku a spracovať mzdy? Po doručení potrebných identifikačných údajov zamestnanca vyhotovím všetky potrebné listiny, ktoré súvisia so začiatkom pracovného pomeru.
 • Zabezpečím spracovanie miezd do 24 hodín po osobnom alebo elektronickom odovzdaní podkladov na ich spracovanie.
 • Priebežne poskytnem nevyhnutné odborné poradenstvo súvisiace so zamestnávaním zamestnancov.
 • Zabezpečím elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a na finančnú správu.
 • Poskytnem odbornú pomoc vedeniu spoločnosti pri vypracúvaní programu odmeňovania a poskytnutia firemných benefitov.

Kontrola vedenia účtovníctva, miezd

 • Potrebuje vaša účtovníčka získať primerané uistenie vo vedení účtovníctva?
 • Poskytnem odbornú pomoc účtovníčke, ekonomickému úseku klienta vo forme osobných alebo e-mailových konzultácií.
 • Vykonám odbornú kontrolu vedenia účtovníctva vo vašej spoločnosti.

Iné ekonomické odborné služby

 • Potrebujete poradiť pri zakladaní, zlučovaní, či likvidácii firmy?
 • Neviete, ako postupovať pri účtovaní cenných papierov, zmeniek, či zmlúv?
 • Poskytnem vám odborné poradenstvo, vďaka ktorému predídete chybám, ktoré by mohli mať ďalekosiahle následky.

Späť

 • Pri správnom audite a daňovom poradenstve môžete ušetrit tisíce eur.

 • Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s účtovníctvom a auditom vám viem poskytnúť kvalitnejšie daňové poradenstvo.

 • Komunikujem v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku.