Spoľahnúť sa na pomoc skúseného audítora a daňového poradcu môže byť pre vás veľkou úľavou, hlavne preto, že ide o vaše peniaze. Som tu pre vás, aby ste získali kontrolu nad vašimi financiami, a mohli ste sa plne sústrediť na veci, ktoré vám idú najlepšie.

Bilancia ekonomickej praxe

 • 25 rokov skúseností s vedením účtovníctva a miezd
 • 20 rokov skúseností v oblasti daňového poradenstva
 • 17 rokov skúseností v oblasti štatutárneho auditu

Osvedčenie daňového poradcu a audítora som získala po niekoľkoročnej praxi v oblasti účtovníctva a miezd, ktorú som vykonávala na základe živnostenského oprávnenia a aj ako asistentka daňového poradcu a audítora v 90-tych rokoch. Svoje praktické skúsenosti som zúročila úspešným zložením skúšky daňového poradcu a neskôr aj audítora. Svoju klientelu som budovala na dôvere, spoľahlivosti a maximálnej precíznosti pri poskytovaní odborných služieb.

Pre koho som tu?

 • Obchodné spoločnosti podnikajúce v oblasti obchodu, služieb a výroby

 • Neziskové organizácie

 • Živnostníci

 • Občania

Čo odo mňa klienti očakávajú?

 • outsourcing účtovníctva

 • personalistiku a spracovanie miezd

 • daňové poradenstvo – vypracovanie stanovísk, daňového priznania, zastupovanie pred Finančnou správou, kontrolu účtovných dokladov z pohľadu zákona o DPH a dani z príjmov

 • štatutárny audit účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve

 • štatutárny audit účtovnej závierky na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky

 • poradenstvo a kontrolu v oblasti účtovníctva, ekonomiky podniku a iné ekonomické služby a servis

Ing. Anna Bachratá

Čo ponúkam?

 • odbornosť a kvalitu – licencia daňového poradcu a audítora

 • diskrétnosť

 • efektívnosť

 • zodpovednosť – odborná starostlivosť a zodpovednosť za škodu

 • primeranú cenu, dlhodobá garancia ceny, vernostné zľavy

 • flexibilitu – klienta navštívim v jeho sídle, možné využitie elektronickej pošty